0

NEW REFORMER เปลี่ยนไอเสียเป็น เชื้อเพลิงสะอาด เป็นมิตรต่อเครื่องยนต์ดีเซล

       

NEW REFORMER เปลี่ยนไอเสียเป็น เชื้อเพลิงสะอาด เป็นมิตรต่อเครื่องยนต์ดีเซล

NEW REFORMER (นิวรีฟอร์เมอร์) นวัตกรรมล่าสุดเพื่อ "รถดีเซล" อุปกรณ์เปลี่ยนไอเสียเป็น “เชื้อเพลิงสะอาด” ไม่ดัดแปลงเครื่องยนต์ ช่วยประหยัดน้ำมัน 25-35% ทำให้เครื่องยนต์มีกำลัง อัตราเร่งดีขึ้น ออกตัวไม่อืด ช่วยลดมลพิษ ลดฝุ่น PM2.5 ควันไม่ดำ แก้ไขจุดอ่อนของการติดแก๊ส LPG และทำรีแมพในรถดีเซล

...

บอกลาน้ำมันแพง…ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด เหมาะกับเครื่องยนต์ดีเซล

จะดีกว่าไหม? ถ้าคุณสามารถประหยัดค่าน้ำมนลงได้ 25-35% โดยไม่ต้องดัดแปลงเครื่องยนต์

แถมอัตราเร่งดีขึ้น เหยียบคันเร่งน้อยลง เครื่องยนต์สะอาดขึ้น ช่วยชาติลดฝุ่น ลดมลพิษ!

 

 Full  | NEW REFORMER นวัตกรรมล่าสุดเพื่อ "รถดีเซล" ช่วยประหยัดน้ำมัน 25-35%

จุดเด่นของ NEW REFORMER 

เปลี่ยนไอเสียเป็น "เชื้อเพลิงสะอาด" เป็นมิตรต่อเครื่องยนต์ดีเซล

NEW REFORMER (นิวรีฟอร์เมอร์) คือ นวัตกรรมล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อช่วยประหยัดเชื้อเพลิงสำหรับรถดีเซล ด้วยวิธีการเปลี่ยนไอเสียให้เป็น “เชื้อเพลิงสะอาด” แล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ จุดเด่นของ "นิวรีฟอร์เมอร์" คือการแก้ไขปัญหาและเป็นครั้งแรกที่รวม 3 ผลลัพธ์ในหนึ่งเดียว อาทิ ช่วยให้รถดีเซลประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้น 25-35% “Save ค่าใช้จ่าย” ในยุคน้ำมันแพง, ช่วยให้เครื่องยนต์มีกำลังเพิ่มขึ้น อัตราเร่งดีขึ้น 15-30% ออกตัวไม่อืด เหยียบคันเร่งน้อยลง ขับขี่สมูทกว่าเดิม เครื่งยนต์สะอาดขึ้น และยังช่วยชาติลดมลพิษ CO, CO2, ลดฝุ่น PM 2.5 ลดกลิ่นเหม็นไอเสียดีเซล ควันไม่ดำ โดยไม่จำเป็นต้องดัดแปลงเครื่องยนต์ ไม่ต้องใส่ดันราง ยกหัวฉีด หรือทำรีแมพ สามารถติดตั้งได้ในรถดีเซลทุกรุ่น ผ่านการวิจัยพัฒนากว่า 12 ปี ผ่านการทดสอบสมรรถนะบน Dyno Test ได้รับรองค่ามาตรฐานมลพิษ จากหน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน

ทั้งนี้ เนื่องจากจุดอ่อนของการติดตั้งแก๊ส LPG ในรถดีเซล คือมีราคาค่อยข้างสูง ปรับจูนไม่ค่อยจบ การติดตั้งซับซ่อน ช่างต้องเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ส่วนการทำรีแมพดีเซลที่เน้นความแรง แต่ช่วยเรื่องไม่ประหยัด และยังเพิ่มมลพิษในอากาศ ดังนั้น นิวรีฟอร์เมอร์ จึงเข้ามาช่วยตอบโจทย์แ้กไขจุดอ่อนดังกล่าว โดยเฉพาะเชื้อเพลิงใหม่ที่ผลิตได้จากกระบวนการบำบัดไอเสียของรถดีเซล จะเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดมากขึ้นและได้มาฟรี ๆ ซึ่งเหมาะสมกับความต้องการของเครื่องยนต์ดีเซล ทำให้เครื่องยนต์มีกำลัง ระบบจุดระเบิดดีขึ้น และเกิดการเผาไหม้เชื้อเพลิงอย่างสมบูรณ์มากขึ้น

 

 EP.1 รู้จัก NEW REFORMER คืออะไร?

 EP.2 เจาะลึก 5 อุปกรณ์ติดตั้ง NEW REFORMER ในรถดีเซล

 อุปกรณ์หลักในการติดตั้ง NEW REFORMER ประกอบด้วย

  1. ท่อรีฟอร์เมอร์ นวัตกรรมบำบัดไอเสีย ถูกพัฒนาขึ้นใหม่โดยเฉพาะ มีการออกแบบหน้าแปลน ขนาดท่อ และความยาว ให้พอดีกับท่อเดิมของรถแต่ละรุ่น ติดตั้งแทนที่ท่อพักกลางหลังแคตตาไลติก 
  2. ถังน้ำสร้างความชื้น (Reactor Tank) ทำหน้าที่สร้างไอน้ำ ติดตั้งบริเวณหน้าห้องเครื่อง
  3. ถังน้ำมันเบนซิน (Petrol Tank) ทำหน้าที่สร้างไอน้ำมันเบนซิน ติดตั้งคู่กับถังรีแอคเตอร์ บริเวณหน้าห้องเครื่อง
  4. ถังสำรองน้ำ (รีไซเคิล น้ำจากแอร์) ทำหน้าที่เก็บน้ำสำรอง ติดตั้งบริเวณใต้ท้องรถ เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำในถังรีแอคเตอร์ 
  5. สวิทช์บอกสถานะ แจ้งเตือนระดับน้ำ และน้ำมันเบนซิน
  6. ชิ้นส่วนย่อยอื่น ๆ อาทิ หัวดักไอเสีย, ชุดสายไฟสวิทช์, ข้อต่อ ท่อยาง และเซ็นเซอร์ต่าง ๆ 

* หมายเหตุ * 

  • อุปกรณ์หลักที่ติดตั้งจะเหมือนกันทุกรุ่น แต่สิ่งที่ต่างกันคือ “ท่อรีฟอร์เมอร์” ซึ่งต้องออกแบบให้ตรงรุ่นรถ / ปี / ระบบเกียนร์ / ระบบขับเคลื่อน ขับ2, ขับ 4 
  • ระยะเวลาในการติดตั้ง ปกติ 2-3 ชั่วโมง หรือไม่เกิน 1 วัน

 

 EP.3 หลักการทำงานของ NEW REFORMER

หน้าที่และหลักการทำงานของ NEW REFORMER (นิวรีฟอร์เมอร์) คือ การบำบัดไอเสีย (Exhaust air/gas) ที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์ดีเซล ให้เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดขึ้น แล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (พลังงานหมุนเวียน) หลักการทำงานเริ่มต้นจากการดักไอเสียบางส่วนที่ออกมาหลังกระบวนการเผาไหม้ จากนั้นไอเสียจะถูกลำเลียงมาบำบัดยัง "ท่อรีฟอร์เมอร์" เข้าสู่กระบวนการทำปฏิกิริยาเคมี โดยอาศัยไอน้ำหรือความชื้นจากที่สร้างจากถัง Reactor Tank (ใช้โมเลกุลของน้ำ H2O เป็นตัวกรอง) เพื่อผลิตเชื้อเพลิงใหม่ที่สะอาดขึ้น และเป็นเชื้อเพลิงที่เครื่องยนต์ต้องการ อาทิ CH (ไฮโดรคาร์บอน มีเทน โพรเพน และอื่นๆ), H2 (ไฮโดรเจน) และ O2 (ออกซิเจน) หลังจากนั้น เชื้อเพลิงที่ผลิตได้จะถูกส่งต่อกลับไปยังห้องเผาไหม้ โดยลำเลียงผ่านทางท่อกรองอากาศ ดังนั้น เมื่อเหยียบคันเร่ง (ลิ้นเปิด) เชื้อเพลิงสะอาดจะถูกดูดกลับเข้าสู่ท่อไอดี ผสมไอน้ำมันเบนซิน ที่สร้างขึ้นจาก Petrol Tank เพื่อเป็นส่วนผสมในระบบจุดระเบิดในห้องเผาไหม้ของของเครื่องยนต์อีกครั้ง ส่วนไอเสียที่เหลือจะถูกปล่อยออกทางท่อไอเสียตามปกติ

ทั้งนี้ เนื่องจากพื้นฐานของครื่องยนต์ “ดีเซล” แตกต่างจากเครื่องยนต์เบนซิน คือไม่ได้ใช้หัวเทียนในการจุดระเบิด แต่อาศัยหลักการอัดอากาศและเชื้อเพลิงให้มีแรงดันและความร้อนสูง เมื่อเจอกับละอองน้ำมันจึงสามารถจุดระเบิดได้ แล้วเกิดเป็นกำลังของเครื่องยนต์ (เกิดส่งแรงผลักไปยังลูกสูบและระบบส่งกำลัง) นอกจากนั้น โดยปกติเครื่องยนต์ดีเซลจะถูกปรับจูนอัตราส่วนผสมอากาศเชื้อเพลิงมาเป็นแบบเรียกว่า Lean Burn หรือ การจูนบาง (อัตราส่วนประมาณ 21:1) จึงทำให้การเเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ เกิดไอเสียปริมาณมาก บวกกับน้ำหนักของรถและสิ่งที่บรรทุก ทำให้ในจังหวะออกตัวค่อนข้างอืด ต้องเหยียบคันเร่งเพิ่มขึ้น ผลก็คือสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (กินน้ำมัน)

ดังนั้น นิวรีฟอร์เมอร์ จึงเข้ามาช่วยตอบโจทย์ทำให้การจุดระเบิดและกระบวนการการเผาไหม้เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซล ทำงานได้อย่างประสิทธิภาพและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ช่วยลดอาการเขกของเครื่องยนต์ เครื่องยนต์เดินเรียบ เสียงเงียบเหมือนเครื่องยนต์เบนซิน เครื่องยนต์สะอาดขึ้น ขับขี่ดีขึ้นสมูทขึ้น และได้มาซึ่ง "ความประหยัด" จากการเหยียบคันเร่งน้อยลง หรือการขับขี่แบบปกติ (*ผลลัพธ์* ขึ้นอยู่กับลักษณะการขับขี่ของแต่ละคน) โดยในการติดตั้งไม่มีการดัดแปลงเครื่องยนต์ จึงไม่ต้องกังวลเรื่องเครื่องยนต์เสียหายหรือหมดประกัน 

กระการบำบัดไอเสีย ผลิตเชื้อเพลิงสะอาด NEW REFORMER

 

  EP.4 ท้าพิสูจน์ผลลัพธ์กับ NEW REFORMER

ยกก๊วน บุกอุดร ภูเก็ต เสียงตอบรับดีเยียม!!!

รีวิว @อุดรธานี ประหยัดจริงเกินคาด ช่วยชาติลดมลพิษ!!!

 คลิปเต็ม 6.40 นาที 

 รีวิว รถตู้ภูเก็ต วิ่งเดือนเดียว ประหยัดเกือบ 2 หมื่น!!!

 คลิปเต็ม 3.42 นาที 

ผลทดสอบอัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง @อุดรธานี

ผลทดสอบอัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง รถตู้สนามบิน @ภูเก็ต

ตรวจวัดค่ามลพิษ ด้วยเครื่องมือมาตรฐาน
ลด ควันดำ,   ลด ฝุ่น PM2.5,   ลด CO

 

 
 

 EP.5 รถดีเซลติดตั้ง NEW REFORMER คุ้มกว่าติดแก๊ส LPG

  ตัวอย่าง   การติดตั้ง NEW REFORMER ในรถ REVO 2.4 ดีเซล

  รีวิว   เสียงตอบรับจากผู้ใช้จริง 

Vigo Champ 2.5 ดีเซล เครื่องยนต์สะอาด ประหยัดจริง!

Revo 2.4 เหตุผลที่เลือกติดตั้ง NEW REFORMER

รถตู้ Commuter อัตราเร่งดีขึ้น รู้สึกเหมือนติดคันเร่งไฟฟ้า

 

 EP.6 FAQ คำถามสุดฮิตกับ NEW REFORMER

วิธีดูสัญญาณสวิทช์แจ้งเตือน NEW REFORMER

 

 EP.7 NEW REFORMER การันตีความประหยัด รับประกันคืนเงิน!

 

รีวิวตรงรุ่นเลือกยี่ห้อ

 

 

 เป็นตัวแทนติดตั้ง  NEW REFORMER ดีอย่างไร?