0

สวิทช์แก๊ส Prins Technomax

           

สวิทช์แก๊ส Prins Technomax

สวิทช์แก๊ส Prins Technomax สี่เหลี่ยม ถูกใช้ในชุดอุปกรณ์ Prins Technomax เป็นตัวพื้นฐานใช้เลือกเชื้อเพลิง พร้อม LED บอกสถานะและระดับ LPG

...

สวิทช์แก๊ส Prins Technomax

สวิทช์แก๊ส Prins ตัวพื้นฐานที่ถูกใช้ชุดแก๊ส Prins Technomax รูปทรงสี่เหลี่ยม ขนาดเล็กกะทัดรัด ติดตั้งง่าย ใช้เลือกเชื้อเพลิง พร้อม LED บ่งบอกสถานะและระดับ LPG และเสียงสัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ค่อนดี