0

แพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ระบบนิเวศยุคใหม่ สำหรับผู้ประกอบการ (SMEs) ยานยนต์ไทย

           
...

 

NEWGARAGE (นิวการาจ)

ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่ออู่ยุคใหม่ โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจยานยนต์ไทย

NEWGARAGE (นิวการาจ) คือ ผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ 'อู่ยุคใหม่' โครงสร้างพื้นฐานที่จะเป็นระบบนิเวศแห่งใหม่ สำหรับผู้ประกอบการ SMEs อู่ยานยนต์ ช่าง และบุคคลากร 'ก้าวข้ามขีดจำกัด มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ในยุคดิจิทัล'  โดยเรามุ่งยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและการให้บริการด้านยานยนต์ เชื่อมโยงตลาดและผู้มีส่วนร่วม ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อติดอาวุธให้ผู้ประกอบการ SMEs อู่ยานยนต์ สามารถปรับตัวและอยู่รอดได้ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาทักษะของช่างและบุคคลากร สู่มาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น (Upskills-Reskills) ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

NEWGARAGE ECOSYSTEM

เราพัฒนาแพลตฟอร์มกลางที่มีระบบซอฟต์แวร์และโซลูชั่นครบวงจร สำหรับบริหารจัดการธุรกิจรูปแบบใหม่ (Integrated Marketing Platform) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงระบบการตลาดแบบผสมผสาน อาทิ eCommerce Platform (B2B และ B2C), Digital Matkeing, Content Marketing, Affiliate Marketing, Digital E-Learning, Database Center, End-to-End Marketing และ End-to-End Customers Journey เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงธุรกิจแบบครบทุกมิติ ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ SMEs อู่ยานยนต์, ผู้ผลิตหรือเจ้าของสินค้า, ตัวแทนจำหน่าย, คาร์คลับและเครือข่ายพันธมิตร, ช่าง บุคคลากร รวมถึงบุคคลทั่วไป สามารถนำเสนอสินค้าบริการ และโซลูชั่นใหม่ ๆ ด้านยานยนต์ ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้รถ ได้ทุกที่ทุกเวลา 7 วัน 24 ชม.  

นอกจากนั้น เรายังสนับสนุนสินค้าและบริการ ที่เป็นนวัตกรรมด้านยานยนต์ ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีการวิจัยพัฒนา ผ่านการทดสอบและได้รับรองมาตรฐานจากองค์กรหรือหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ทั้งในไทยและต่างประเทศ สามารถตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้รถได้ใน 3 ด้าน อาทิ ช่วยประหยัดพลังงาน/เชื้อเพลิง, เพิ่มสรรถนะของรถยนต์/เครื่องยนต์, และช่วยลดมลพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   

ซอฟต์แวร์และโซลูชั่นเพื่อธุรกิจยานยนต์

เสียงตอบรับจาก 'SMEs อู่ ยานยนต์'

สินค้าและบริการที่เรามุ่งตอบโจทย์ 'ผู้ใช้รถ'
ช่วยประหยัดพลังงาน/เชื้อเพลิง, เพิ่มสมรรถนะของรถ/เครื่องยนต์, ลดมลพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ผ่านการทดสอบและได้รับรองมาตรฐานที่เชื่อถือได้
ทั้งในไทยและต่างประเทศ


ตัวอย่าง หน้าเว็บ Mall แบรนด์สินค้า,
ผู้ผลิต/OEMs, ผู้นำเข้า/ตัวแทนจัดจำหน่าย

ตัวอย่าง หน้าร้านค้า Shop Online
ตัวแทนจำหน่าย ร้านอะไหล่ อู่ คาร์คลับ