0

รายชื่ออู่ที่ขาย FILTERS eVP TYPE 2/PRINS 16X12MM กรองแก๊ส-eVP500 VSI-3

...

FILTERS eVP TYPE 2/PRINS 16X12MM กรองแก๊ส-eVP500 VSI-3

( 180/800053/B ) มีหน้าที่หลักในการกรองสิ่งสกปรกในเชื้อเพลิง ปกป้องการทำงานของหัวฉีด ป้องกันเครื่องยนต์เสียหาย วัสดุกรองทำจากไฟเบอร์กลาส ผสมกับเป็นเทคโนโลยีการกรองขั้นสูง

ราคา : 2,300 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

คลัง : 0 ชิ้น

... ค้นหาอู่ที่ขาย FILTERS eVP TYPE 2/PRINS 16X12MM กรองแก๊ส-eVP500 VSI-3