0

หลักการทำงานของ NEW REFORMER รถดีเซล เปลี่ยนไอเสียเป็น เชื้อเพลิงสะอาด

       

หลักการทำงานของ NEW REFORMER รถดีเซล เปลี่ยนไอเสียเป็น เชื้อเพลิงสะอาด

หลักการทำงานของ NEW REFORMER ช่วยเปลี่ยนไอเสียเป็น "เชื้อเพลิงสะอาด" โดยอาศัยหลักการพลังงานหมุนเวียน และใช้น้ำกับน้ำมันเป็นซินเป็นองค์ประกอบในการผลิตเชื้อเพลิงใหม่ เป็นมิตรกับเครื่องยนต์ดีเซล และช่วยลดมลพิษ ลดฝุ่น PM2.5 ควันไม่ดำ

...

 EP.3  | หลักการทำงานของ NEW REFORMER

เปลี่ยนไอเสียเป็น "เชื้อเพลิงสะอาด" เป็นมิตรต่อเครื่องยนต์ดีเซล

 

หน้าที่และหลักการทำงานของ NEW REFORMER (นิวรีฟอร์เมอร์) คือ การบำบัดไอเสีย (Exhaust air/gas) ที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์ดีเซล ให้เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดขึ้น แล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (พลังงานหมุนเวียน) หลักการทำงานเริ่มต้นจากการดักไอเสียบางส่วนที่ออกมาหลังกระบวนการเผาไหม้ จากนั้นไอเสียจะถูกลำเลียงมาบำบัดยัง "ท่อรีฟอร์เมอร์" เข้าสู่กระบวนการทำปฏิกิริยาเคมี โดยอาศัยไอน้ำหรือความชื้นจากที่สร้างจากถัง Reactor Tank (ใช้โมเลกุลของน้ำ H2O เป็นตัวกรอง) เพื่อผลิตเชื้อเพลิงใหม่ที่สะอาดขึ้น และเป็นเชื้อเพลิงที่เครื่องยนต์ต้องการ อาทิ CH (ไฮโดรคาร์บอน มีเทน โพรเพน และอื่นๆ), H2 (ไฮโดรเจน) และ O2 (ออกซิเจน) หลังจากนั้น เชื้อเพลิงที่ผลิตได้จะถูกส่งต่อกลับไปยังห้องเผาไหม้ โดยลำเลียงผ่านทางท่อกรองอากาศ ดังนั้น เมื่อเหยียบคันเร่ง (ลิ้นเปิด) เชื้อเพลิงสะอาดจะถูกดูดกลับเข้าสู่ท่อไอดี ผสมไอน้ำมันเบนซิน ที่สร้างขึ้นจาก Petrol Tank เพื่อเป็นส่วนผสมในระบบจุดระเบิดในห้องเผาไหม้ของของเครื่องยนต์อีกครั้ง ส่วนไอเสียที่เหลือจะถูกปล่อยออกทางท่อไอเสียตามปกติ

ทั้งนี้ เนื่องจากพื้นฐานของครื่องยนต์ “ดีเซล” แตกต่างจากเครื่องยนต์เบนซิน คือไม่ได้ใช้หัวเทียนในการจุดระเบิด แต่อาศัยหลักการอัดอากาศและเชื้อเพลิงให้มีแรงดันและความร้อนสูง เมื่อเจอกับละอองน้ำมันจึงสามารถจุดระเบิดได้ แล้วเกิดเป็นกำลังของเครื่องยนต์ (เกิดส่งแรงผลักไปยังลูกสูบและระบบส่งกำลัง) นอกจากนั้น โดยปกติเครื่องยนต์ดีเซลจะถูกปรับจูนอัตราส่วนผสมอากาศเชื้อเพลิงมาเป็นแบบเรียกว่า Lean Burn หรือ การจูนบาง (อัตราส่วนประมาณ 21:1) จึงทำให้การเเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ เกิดไอเสียปริมาณมาก บวกกับน้ำหนักของรถและสิ่งที่บรรทุก ทำให้ในจังหวะออกตัวค่อนข้างอืด ต้องเหยียบคันเร่งเพิ่มขึ้น ผลก็คือสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (กินน้ำมัน) ดังนั้น นิวรีฟอร์เมอร์ จึงเข้ามาช่วยตอบโจทย์ทำให้การจุดระเบิดและกระบวนการการเผาไหม้เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซล ทำงานได้อย่างประสิทธิภาพและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ช่วยลดอาการเขกของเครื่องยนต์ เครื่องยนต์เดินเรียบ เสียงเงียบเหมือนเครื่องยนต์เบนซิน เครื่องยนต์สะอาดขึ้น ขับขี่ดีขึ้นสมูทขึ้น และได้มาซึ่ง "ความประหยัด" จากการเหยียบคันเร่งน้อยลง หรือการขับขี่แบบปกติ (*ผลลัพธ์* ขึ้นอยู่กับลักษณะการขับขี่ของแต่ละคน) โดยในการติดตั้งไม่มีการดัดแปลงเครื่องยนต์ จึงไม่ต้องกังวลเรื่องเครื่องยนต์เสียหายหรือหมดประกัน 

กระการบำบัดไอเสียและผลิตเชื้อเพลิงสะอาด NEW REFORMER (นิวรีฟอร์เมอร์)