0

เจาะลึก 5 อุปกรณ์ติดตั้ง NEW REFORMER ช่วยรถดีเซลประหยัดน้ำมัน ไม่ดัดแปลงเครื่องยนต์

       

เจาะลึก 5 อุปกรณ์ติดตั้ง NEW REFORMER ช่วยรถดีเซลประหยัดน้ำมัน ไม่ดัดแปลงเครื่องยนต์

NEW REFORMER (นิวรีฟอร์เมอร์) เจาะลึก 5 อุปกรณ์ "ผลิตเชื้อเพลิงสะอาดจากไอเสีย" เป็นมิตรต่อเครื่องยนต์ดีเซล ช่วยประหยัดน้ำมัน 25-35% อัตราเร่งดีขึ้น ลดมลพิษ ลดฝุ่น PM2.5 ควันไม่ดำ แถมไม่ต้องดัดแปลงเครื่องยนต์

...

 EP.2  | เจาะลึก 5 อุปกรณ์ติดตั้ง NEW REFORMER ในรถดีเซล

อุปกรณ์ผลิตเชื้อเพลิงจากไอเสีย ช่วยรถดีเซลประหยัดน้ำมัน 25-35% อัตราเร่งดีขึ้น ลดมลพิษ ไม่ดัดแปลงเครื่องยนต์

NEW REFORMER (นิวรีฟอร์เมอร์) เป็นอุปกรณ์ผลิตเชื้อเพลิงจากไอเสีย (อาศัยหลักการพลังงานหมุนเวียน) เริ่มต้นจากไอเสียของรถที่มีความร้อนสูง จะไหลผ่านเข้าสู่กระบวนการบำบัดภายใน "ท่อรีฟอร์เมอร์" โดยใช้ไอน้ำหรือความชื้นที่สร้างจากถังรีแอคเตอร์เป็นตัวกรอง และใช้ไอน้ำมันเบนซินเป็นสารตั้งต้นในการผลิตเป็นก๊าซเชื้อเพลิงใหม่ ซึ่งเชื้อเพลิงที่ผลิตได้จะถูกดูดกลับเข้าสู่เครื่องยนต์ผ่านทางท่อไดอี โดยมีวาล์วแปรผันทำหน้าที่คอยควบคุมแรงดันอากาศ และช่วยให้เครื่องยนต์สามารถดูดก๊าซเชื้อเพลิงใหม่ได้เพิ่มมากขึ้น ในปริมาณที่เหมาะสมพอดีกับความต้องการของเครื่องยนต์ดีเซล

 อุปกรณ์หลักในการติดตั้ง NEW REFORMER ประกอบด้วย

  1. ท่อรีฟอร์เมอร์ ภายในเป็น "นวัตกรรม" ทำหน้าที่บำบัดไอเสียและผลิตเชื้อเพลิงใหม่ ถูกพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะและมีการออกแบบหน้าแปลน ขนาดท่อ และความยาว ให้พอดีกับท่อไอเสียเดิมของรถแต่ละรุ่น ติดตั้งแทนที่ท่อพักกลางหลังแคตตาไลติก บริเวณใต้ท้องรถ 
  2. ถังน้ำสร้างความชื้น (Reactor Tank) ทำหน้าที่สร้างไอน้ำหรือความชื้น เพื่อเป็นส่วนผสมในการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงใหม่ (ใช้น้ำเป็นตัวกรอง) ติดตั้งบริเวณหน้าห้องเครื่อง มีเซ็นเซอร์เชื่อมต่อทำงานกับแกลลอนสำรองน้ำด้านล่างและสวิตช์ เพื่อรักษาระดับน้ำในถังรีแอคเตอร์ให้เพียงพอสำหรับสร้างความชื้นที่พอดีกับความต้องการของเครื่องยนต์ โดยสวิทช์จะแจ้งเตือนเมื่อระดับน้ำใกล้หมด
  3. ถังน้ำมันเบนซิน (Petrol Tank) ทำหน้าที่สร้างไอน้ำมันเบนซิน เพื่อเป็นสารตั้งต้นในการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากไอเสีย ร่วมกับความชื้นที่ได้จากถังรีแอคเตอร์ ตำแหน่งติดตั้งอยู่คู่กับถังรีแอคเตอร์ บริเวณหน้าห้องเครื่อง มีเซ็นเซอร์เชื่อมต่อทำงานกับและสวิตช์ เพื่อรักษาระดับน้ำมันเบนซินให้เพียงพอสำหรับสร้างไอน้ำมันที่พอดีกับความต้องการของเครื่องยนต์ โดยสวิทช์จะแจ้งเตือนเมื่อระดับน้ำมันเบนซินใกล้หมดเช่นกัน
  4. แกลลอนสำรองน้ำ ทำหน้าที่เก็บน้ำสำรอง (จากแอร์) ติดตั้งบริเวณใต้ท้องรถ เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำ และเมื่อน้ำในถังรีแอคเตอร์ใกล้หมด ระบบจะสั่งให้ดูดน้ำในถังสำรองขึ้นไปใช้ เพื่อรักษาระดับน้ำในถังรีแอคเตอร์ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม
  5. สวิทช์บอกสถานะ ทำหน้าที่แสดงสถานะและควบคุมระดับน้ำและระดับน้ำมันเบนซินให้เหมาะสม พร้อมแจ้งเตือนเมื่อน้ำและน้ำมันเบนซินใกล้หมด
  6. นอกจากนั้นยังมี วาล์วแปรผัน ทำหน้าที่ควบคุมแรงดันอากาศให้อยู่ในจุดที่เหมาะสม และช่วยในการดูดก๊าซเชื้อเพลิงใหม่เข้าสู่เครื่องยนต์ได้มากขึ้น

* หมายเหตุ * 

  • อุปกรณ์หลักที่ติดตั้งจะเหมือนกันทุกรุ่น แต่สิ่งที่ต่างกันคือ “ท่อรีฟอร์เมอร์” ซึ่งต้องออกแบบให้ตรงรุ่นรถ / ปี / ระบบเกียนร์ / ระบบขับเคลื่อน ขับ2, ขับ 4 
  • ระยะเวลาในการติดตั้ง ปกติ 2-3 ชั่วโมง หรือไม่เกิน 1 วัน

 

วิธีดูสัญญาณสวิทช์แจ้งเตือน NEW REFORMER